Zorgboerderij

Welkom kinderen en jongeren voor wie het fijn is er af en toe eens uit te zijn om bij te komen, te kunnen ontspannen en spelen!!!!!!!
Er hoeft niets, meehelpen mag. Er logeren bij ons ongeveer 4 tot 8 kinderen per weekend en in delen van de schoolvakanties.

Voor ouders of verzorgers kan het fijn zijn even ontlast te worden van de zorg voor hun kind of pleegkind. Er kan dan meer aandacht zijn voor henzelf, elkaar of andere kinderen in het gezin.